image

Uyluk germe nedir?

İç bacak germe ameliyatı yatay ya da dikey vektörde deri bolluğunun azaltılarak bacak sarkmasının toparlandığı ameliyatlardır. İdeal hasta normal kilosundadır, iç bacak sarkması orta düzeydedir. Deri sarkması kilo alıp verme sonucu ya da liposuction sonucu oluşabilir. Yatay kesi kasık bacak katlantısında sınırlı alandadır ve iz kalitesi çok iyi olmayabilir. Dikey kesi yapılan hastalarda ise masiv kilo verme sonucu bacakta oluşan büyük sarkma ve bolluk mevcuttur. Dikey kesi yapılan hastaların kilo sorunu olabilir ve liposuction ile ameliyat sonucu desteklenebilir. Dikey iz deri fazlasına bağlı olarak diz içine dek uzanabilir. Genel olarak bacak germe ameliyatları zorunluluk sonucu yapılan, izleri yatay keşide kötü, dikey keşide ise görülen yerlerdedir. Bacak germe ameliyatlarında sigara kullanımı yara iyileşme sorunları ile sonlanabilir. Hasta aktif hayata geç döner çünkü dikiş üzerinde hareketle büyük basınç oluşur ve genital bölgede hijyen sağlamakta güçtür. Cerrahiye liposuction eklendiğinde yara problemi olasılığı artar.