image

RİNOPLASTİ NEDİR?

Estetik amaçla burnun fizyolojisinin korunarak yeniden biçimlendirilmesine rinoplast denir.

Rinoplasti sizin için iyi bir seçenek olabilir; eğer
- Kız iseniz yaşınız 16 ve üzeri; erkekseniz yaşınız 18 ve üzeri ise rinoplasti ameliyatından faydalanabilirsiniz. Bu yaşlardan sonra yüz gelişiminiz tamamlanır ve rinoplasti sizin için faydalı olabilir.
- Burununuz yüzünüz için büyükse rinoplasti sizin için faydalı olabilir.
- Burun sırtınız tümsekli veya çökükse rinoplasti sizin için faydalı olabilir.
- Burun genişliğiniz orantısız büyükse rinoplasti sizin için faydalı olabilir.
- Burun ucunuz belirgin genişse rinoplasti sizin için faydalı olabilir.
- Burun ucunuz bariz düşükse rinoplasti sizin için faydalı olabilir.
- Burun kanatlarınız bariz yayvansa rinoplasti sizin için faydalı olabilir.
- Burnunuz travmaya bağlı asimetrikse rinoplasti sizin için faydalı olabilir.
- Burnunuz kapalı ve nefes alamıyorsanız rinoplasti sizin için faydalı olabilir.

Rinoplasti muayenenizde cerrahınızdan neler bekliyebilirsiniz?
Doktorunuzla yapacağınız yüz yüze görüşme rinoplasti ameliyatının ilk basamağını oluşturacaktır.Doktorunuz sizin fiziksel ve psikolojik olarak rinoplasti ameliyatına uygunluğunuzu değerlendirirken; sizin rinoplasti ile ilgili estetik beklentilerinizi öğrenmeli, sorularınızı cevaplamalıdır. Doktorunuzla geçmiş ve şimdiki sağlık sorunlarınızı paylaşmalısınız. Halen kullandığınız ilaçları ve destek ürünleri söylemelisiniz. Geçmişte olduğunuz ameliyatlar doktorunuz için önemlidir. Nefes darlığına yol açan alerjenler ve nazal spey kullanıp kullanmamanız değerlendirilmelidir. Doktorunuz burun ameliyatı ile ilgili olarak burun yapınıza, deri kalınlığına,burnunuzun şekline ve burun büyüklüğüne bakmalı, burnunuzun yüzün diğer oranları ile ilişkisi gözetilmelidir. Rinoplasti ameliyatı sonrası görüntünüzü ve nefes durumunuzu etkileyebilecek ek işlemleri sorgulamalısınız. Rinoplasti ameliyatı ile kombine septoplasti ameliyatı; eğri septumlu hastalarda faydalı olabilir. Rinoplasti ameliyatı ile beraber uygulanan çene implantları daha güçlü çene profili sağlıyabilir. Rinoplasti ameliyatına burun eti ameliyatı da eklenebilir.

Rinoplasti ameliyatına hazırlık
Rinoplast ameliyatından en iyi sonucu alabilmek için:
- Rinoplastiden birkaç hafta önce ve sonra sigarayı bırakın
- Rinoplasti ameliyatından bir hafta önce aspirin ve türevi kan sulandırıcıları almayın
- Rinoplasti ameliyatı sonrası serviste ve evdeki refakatçinizi belirleyin

Rinoplasti ameliyatında sizi neler bekliyor?
Rinoplasti ameliyatı lokal anestezi ile gerçekleştirilebilse de böyle bir tecrübeyi hatırlamak hoş olmayacağı için rinoplasti ameliyatının genel anestezi ile yapılmasını öneriyoruz. Ameliyat öncesi konsültasyona uygun olarak, rinoplasti ameliyatı ile burun açılarınız değişebilir, burun ucu şekli tekrar şekillenebilir, burun delikleriniz daralabilir, burun sırtınızın yüksekliği ve genişliği azalabilir. Rinoplasti ameliyatı süresince dokuların daha iyi görülmesi isteniyorsa açık teknik kullanılabilir. Rinoplasti ameliyatında eksik ve yetersiz kemik ve kıkırdak doku inşası için gerekirse orta hat kıkırdağından, kulak ve kaburga kıkırdağından,kalça ve kafatası kemiğinden doku nakli yapılabilir. Bu tip doku nakilleri genellikle revizyon rinoplasti ameliyatında,nediren de primer rinoplasti de gerçekleşir. Silikon ve muadil yabancı cisim ile doku inşası rinoplasti ameliyatlarında enfeksiyon riski olduğu için tercih edilmez. Rinoplasti ameliyatı bitiminde burun kanatlarında küçültme ve daraltma yapılabilir. Cerrahi kesi doğal kıvrımlarda kaldığı için, rinoplasti ameliyatında belirgin iz kalmaz. Rinoplasti ameliyatına septum deviasyonu ve burun eti büyümesi onarımı da çoğu zaman eşlik eder. Rinoplasti ameliyatıi planlanan müdahalellere bağlı olarak 1-2 saat sürer. Ameliyat bitiminde olası burun sızıntılarını önlemek için basit bir tamponunuz olacak ve bir gün hastanede kalacaksınız. Rinoplasti ameliyatı bitince göz çevrenize soğuk uygulaması yapılır ve 4 saat sonra bir şeyler yiyebilirsiniz ve yürümeniz mümkün olur. Rinoplasti ameliyatı sonrası olası morluklar ameliyat öncesi krem uygulaması ile engellenebilir, 1-2 gün süren hafif şişlik bir haftada geçer ve rinoplasti ameliyatında konulan plastik kalıp atel bir hafta sonra alındığında her türlü sosyal aktiviteye güvenle katılabileceğiniz görüntünüz olacaktır.

Rinoplasti ameliyatı sonrası normale dönüş
Rinoplasti ameliyatı bittiğinde uyanma odasında bilinciniz açılacak ve solunumunuz normalleşecek. Daha sonra servise çıkacaksınız. Rinoplasti sonrası serviste aktivitelerinizi sınırlayın ve ortam çok sıcak olmasın. Rinoplasti ameliyatından sonra bir gün hastanede, bir gün evde dinlenecek ve üçüncü gün masa başı aktivitelerinize dönebilirsiniz. Rinoplasti ameliyatı ile birlikte burun eti ameliyatı da yapıldıysa burun tamponunuz ikinci gün alınabilir. Rinoplasti ameliyatı bitiminde burun sırtında plastik atel mevcut olacak. Rinoplasti nin birinci haftasında atel alınacak ve burnunuzun şişmemesi için bir hafta süreyle bandaj uygulaması yapılacak.Rinoplasti ameliyatının üçüncü haftası ödeminiz gerilemiş olacak ve ilk ciddi değerlendirme için doktorunuza gidebilirsiniz. Rinoplasti ameliyatının ilk altı haftası gözlük kullanamazsınız. Rinoplasti ameliyatı sonrası nihai sonuç belki de bir yıl sonra alınsa da ince derili bayan burnu üçüncü ayda, rutin erkek burnu da altıncı ayda iyi görüntü elde edilebilir. Rinoplasti sonrası ertesi gün ilk vizit ve pansumanda nefes alacaksınız ancak burun içi oluşacak ödem ancak birkaç hafta içinde normale dönecektir. Rinoplasti ameliyatın altıncı ayında ilk konsültasyonda planlanan hedef doğrultusunda değişimi görmek için; rinoplasti öncesi ve rinoplasti sonrası fotoğraflarınız karşılaştırılabilir.

Rinoplasti ameliyatında estetik şikayetler ve nefes alma şikayetleri aynı anda düzeltilmelidir.
Rinoplasti ameliyatında, burnun şekli estetik kaygılar ile değiştirilirken, nefes tıkanıklığının da düzeltilmesi gerekir. Rinoplasti ameliyatı sırasında estetik burun girişimleri yanı sıra septum adı verilen burun orta kıkırdağında eğrilik, asimetri, ve buna bağlı nefes alma şikayetleri var ise bunu düzeltecek girişimler (septoplasti) yapılmalıdır. Nefes alımında önemli rolü olan burun etleri de büyük ve hava pasajını daraltıyorsa rinoplasti ameliyatı ile birlikte burun eti ameliyatı da yapılmalıdır. Genellikle dar burunlu hastalarda görülen ve bazen de revizyon rinoplasti de karşılaşılan hava pasajının darlığı (iç valve yetmezliği) mevcutsa bu darlık ta onarılmalıdır. Unutulmamalıdır ki nefes ameliyatının önce yapılması daha sonraki burun ameliyatının başarısını azaltır.

Revizyon burun estetiği ameliyatı
Revizyon rinoplasti tüm rinoplasti ameliyatlarının %10 unu oluşturur. Revizyona giden rinoplasti vakalarında cerrahın tecrübesi dışında ameliyattaki kanama, ödem, kişiye özel nedbeli yara iyileşmesi gibi faktörlerde sebep olabilir. Revizyon rinoplasti ameliyatı için ödemin geçmesini beklemek doğru olur. Bu süre ilk rinoplastiden sonraki bir yıldır. Burunda en büyük hacim değişimi burun kökünde olmakla beraber, burun ucu ödemi en son sonlanır.ödem çözülünce burundaki çöküntüler barizleşir. Komplex revizyon rinoplastiyi yapacak doktor ilk rinoplastiyi yapan doktorda daha tecrübeli olmalıdır. Çünkü revizyon rinoplasti ilk rinoplastiden çok daha zordur. Revizyon rinoplastide kanama daha fazladır, dokular yapışıktır ve anatomi artık değişime uğramıştır. Revizyon rinoplasti de sadece bir bölge deformitesi mi değiştirilecek yoksa yüz profiline uygun olarak tüm burun mu modifiye edilecek kararı önemlidir. Örneğin revizyon rinoplasti de sadece burun sırtı tümseği düzeltilecekken tümsek alındığında burun uzarsa burun ucunu da kısaltmak gerekebilir.

- Hangi durumlarda revizyon rinoplasti yapılmamalıdır.
- Hastanın gerçekçi olmayan beklentileri varsa veya doktor ve hasta paralel düşünmüyorlarsa,
- Burun şekli klasik görüntüden çok uzaktaysa,
- Revizyon rinoplasti planlanan hastanın derisi çok kalınsa,
- Revizyon rinoplasti planlanan hastanın ciddi sağlık sorunları varsa,
- Revizyon rinoplasti planlanan hastanın yaşı14-15 altı ise,

Unutulmamalıdır ki revizyon rinoplasti ile hastanın tipini değiştirmiyoruz sadece burnun akıcı hatlara sahip olasını sağlıyoruz. Cerrahi yöntemlerle hastanın psikolojik sorunlarının çözemeyiz. Hasta kendinden mutlu değilse cerrahi yerine psikiyatri tedavisi daha faydalı olacaktır.

Güzel burun nasıl olmalı
Unutulmamalıdır ki yüz güzelliğinin en önemli parçası burun değildir. Burun göz güzelliğini ve ten güzelliğini öncelikle saklamamalıdır.yani burun yüz ile orantılı olmalı ve hatları dikkat çekmemelidir ki; yüzün diğer elemanları fark edilsin. Güzel burun sanılanın aksine yüksektir, yani burun kökü oyul olmamalıdır. Hatları akıcıdır yani iniş ve çıkışlar yoktur. Yüz ile uyumlu büyüklüktedir. Uzun yüzlü hastaya hokka gibi burun yakışmaz ve şişman bir bayana dar burun güzel olmaz. Kaşların altından geçen hayali çizgi kırılmadan burun ucunda sonlanır, burun ucu öncesinin çok az yükseğindedir. Yandan bakıldığında burun orta direği kanatların çok önünde değildir. Dudak burun açısı kadınlarda 95, erkeklerde 90 derece açılıdır. Estetik cerrahinin dikkat ettiği daha birçok ayrıntı olsa da;yüzle uyumlu, yüksek, güçlü ve kırılmayan hatlara sahip burun bizce güzeldir.

Rinoplasti ameliyatı risk ve komplikasyonlar
Rinoplasti ameliyatı ciddi sağlık sorunları barındırmamakla birlikte düşük sıklıkla bazı sorunlara gebedir. Rinoplasti ameliyatı estetik kaygılarla yapılsada hava yoluna yapılan burun eti müdahalaleri kanama riski taşır. Aşırı eğri burunlarda yapılan rinoplasti ameliyatlarından sonra sineşi adı verilen iç deri yırtıklarına bağlı yapışıklıklar görülebilir.Rinoplasti den sonra enfeksiyon neredeyse hiç görülmez. Sonuç olarak rinoplasti ameliyatından sonra konuşulacak ana sorun ameliyatın estetik açıdan ne kadar başarılı olduğudur.

Burun anatomisi ve fonksiyonu
Nefesimizi burun yoluyla aldığımızda solunam hava ısıtılır,rutubetlendirilir ve tozlardan arındırılır.Koku reseptörleri burnun iç kısında yoğundur. İyi nefes alabilmek için; orta hattın düzlüğü ve burun etlerinin aşırı büyümemesi haricinde pasajın hava türbülansına izin verecek genişlikte olması gerekir. Nazal valve ( orta hat ile burun kanadı açısının) en az 15 derece olmalıdır. Burun üç ana yapıya ayrılır. Hareketsiz burun kemiği-hareketsiz kıkırdak ve en önde hareketli kıkırdak.

Rinoplasti hakkında doğru bilinen yanlışlar
Dünya litaretüründe mikrorinoplati veya mini rinoplasti diye adlandırılan yöntemler yoktur. Burun ameliyatından istenilen güzel sonucun alınması için standart basit ameliyatın özenli yapılması yeterlidir, yarım ve yetersiz ameliyatlarla tam hedefe ulaşılamaz. Botoks çok nadir vakada burun ucu kalkıklığını sağlasa da kullanımı çok sınırlıdır ve 6 ayda bir tekrarlanmalıdır. Burun çöküklüğü tedavisinde dolgu kullanımı genellikle yetersiz kalır ve kalıcı olmaz.Hele kalıcı dolgu malzemesi yer değiştirirse kalıcı sakatlık oluşabilir. Askı dikişleri ile burun ucu asılması hasta için hasarla sonuçlanacak maceranın ilk basamağını oluşturacaktır. Burun ucu kıkırdağındaki bazı yırtıklar muadili olmadığı için kalıcı hasarla sonuçlanabilir.

Rinoplasti ile ilgili sık sorulan sorular
- Rinoplati ameliyatından kaç gün sonra şehirden ayrılabilirim?
- Ameliyattan bir hafta sonra alçınız ve dikişleriniz alınacak. Artık şehirden gidebilirsiniz.
- Gözlük kullanmaya ne zaman başlıyabilirim ?
- Burun kemiği rinoplasti ameliyatında 1.5 ay sonra kaynar ve gözlük kullanabilirsiniz
- Morluk ve şişlik olmadan rinoplasti ameliyatını atlatabilirmiyim?
- Morluk giderici kremler rinoplasti ameliyatından 3-4 gün önce kullanılırsa morluk oluşmaz. Rinoplasti ameliyatı sonrası oluşabilecek şişliği engellemek için ilk 48 saat yatak istirahati çok yararlı olacaktır.
- Rinoplasti ameliyatından sonra iz kremi kullanmalımıyım ?
- Kapalı rinoplastide iz kremi gerekmez,ama açık rinoplastide burun kanadı daraltıldıysa iz kremi ilk 3-4 ay çok faydalı olur.
- Rinoplasti ameliyatı hangi ameliyatlarla kombine edilebilir?
- Rinoploasti ameliyatının çene ucu ameliyatı ile kombinasyonu çok yüz güldürücü olabilir. Bunun aksine rinoplasti ameliyatının yüz germe gibi göz çevresi ameliyatları ile kombinasyonu özel şartlar haricinde tercih edilmemelidir.
- Revizyon rinoplasti ameliyatının en erken ne zaman yapılabilir?
- Mümkünse 8 ay beklemek dokuların yumuşaması için birçok hastada yeterlidir.
- Revizyon rinoplati ameliyatının olasılığı nedir?
İyi bir klinikte revizyon ihtiyacı burnu baştan yaratmayacak küçük müdahaleler olmak kaydıyla % 10 dur. Dünyanın en iyi ellerinde bu oran yirmi hastada birdir.

Tipplasti
Rinoplasti ameliyatının özel bir formu burun ucu estetiğidir. Rutin rinoplasti planlanan hastanın burun sırtında ve burun kökü genişliğinde sorun yoksa tipplasti yapılabilir. Burun ucu estetiğinde temel hazırlık, planlama ve uygulama rutin rinoplasti ameliyatından farklı değildir. İşlemin rinoplasti den farkı; işlemin burun ucu ile sınırlı olması, burun sırtında ve kemerde müdahale gerektirecek sorunun bulunmamasıdır. İşlem rinoplasti ameliyatından kısa sürer ve sedasyon altında yapılabilir. Rinoplasti nin aksine hastanede kalmayı gerektirmez. Operasyon sonrası şişlik ve morluk rinoplasti ye oranla sınırlıdır ve iyileşme daha hızlıdır. Rinoplastide kemiğe müdahale varken, tiplastide kemik kırımı olmaz. Tipplasti en az rinoplasti kadar özen gösterilmesi gereken incelikli bir ameliyattır. Burun ucu kıkırdakları rinoplasti de olduğu gibi istenilen şekil için biçimlendirilir. Rinoplasti de olduğu gibi tipplastide de solunumla ilgili sorunlarda septum deviasyonu ve konka hipertrofisi tedaviside ameliyata eklenebilir. Rinoplasti de olduğu gibi kemikle işlem yapılmadığında daha erken sosyal hayat ve egzersiz başlanabilir.

Kapalı rinoplasti
Kapalı rinoplasti tekniğinde burun orta direği önünde dışarıdan görülen iz olmaz. Hem kapalı rinoplasti nin, hemde açık rinoplastinin tercih edildiği durumlar mevcuttur. Kapalı rinoplasti nin tercih edildiği durumlarda;

- Burun ucu mükemmel şekle sahiptir. Ne çok geniş ne de asimetriktir.
- Burun ucu çok basık değildir ve çok belirgin değildir.
- Kapalı rinoplasti ile burun sırtı küçültülecekse tümsek çok büyük değildir.
- Kapalı rinoplasti yapılacaksa burun çok çarpık değildir.
- Kapalı rinoplasti uygulanacaksa ameliyatta çok komplike teknik kullanımına ihtiyaç olmamalıdır.
- Kapalı teknik kullanımı bu şartlarla %5 oranında kullanılır.

Açık rinoplasti
Açık rinoplasti tekniğinde burun orta direği ön duvarında üçgen veya basamak benzeri çizgi benzeri iz mevcuttur. Açık rinoplasti ameliyatı kapalı rinoplasti ameliyatına oranla cerraha birçok avantaj sağlar. Açık rinoplasti ameliyatında cerrah ulaşmak istediği kıkırdak ve kemik dokuları daha kolay ulaştığı ve pozisyonlarını daha net değerlendirdiği için mudahalesi kolaydır. Büyük burunlarda,uzun burunlarda,burun ucu geniş ve burun sırtı yüksek burunlarda açık rinoplasti uygulamak cerraha ve hastaya avantaj sağlar. Özellikle revizyon rinoplasti ameliyatlarında dokular çok yapışık olduğu için açık rinoplasti işleri kolaylaştırır. Bu kolaylıklar bazen kapalı rinoplasti ile imkansız görünümlerin elde edilmesine olanak verir. Doğru kesi tekniği kullanıldığında açık rinoplastinin izi belirgin olmayabilir. Açık rinoplati ile dokulara atravmatik şekil verilmesi yara iyileşmesini hızlandırıp nihai sonucu erken almanıza yol açar.

Septorinoplasti
Burun orta hattında burun dış yapısına destek veren, hava akımını düzenleyen kıkırdak ve kemik bileşenleri olan yapıya septum diyoruz. eğer septum deformitesi ve eğriliği nefes almayı engelliyor ve burun şekil deformitesini belirginleştiriyorsa rinoplasti ameliyatı ile birlikte septum da düzeltilebilir. Erişkinlerin sadece %23 ünde septum düzdür. Bu nedenle rinoplasti sırasında ancak estetik ve fonksiyonel kayıp varsa müdahale edilir. Rinoplasti ile birlikte kullandığımızda septoplastide genellikle iki tünel tekniğini kullanmakla beraber birli, üçlü dörtlü tünellerde kullanılabilir. Dikdörtgen olan kıkırdak septumda burnu taşıyan üst ve ön duvarda 1 cm kıkırdak doku korunup eğri kıkırdak ve kemikler alınır. Rinoplasti ile birlikte septoplasti ameliyatı yapıldığında alınan kıkırdaklar burun ucunu ve hava pasajını desteklemek için kullanılacağından ziyan olmaz.

Konka cerrahisi
Her iki burun boşluğu dış kenarında konka adı verilen dilim şeklinde yapılar bulunur. İçlerinde bol miktarda kan damarı bulunan konkaların görevi solunan havayı ısıtmak, soğutmak, nemlendirmek ve filtre etmektir. Konkaların büyüklükleri sabit değildir ve havanın ısısı, nemi, vücut faaliyetleri, vücut pozisyonu, hormonal değişiklikler gibi birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. Konkaların aşırı büyümesine konka hipertrofisi denir. Konka hipertrofilerinin cerrahi tedavisinde büyümüş konkanın bir bölümü küçültülür.Küçültme işlemi rinoplasti ameliyatı ile birlikte yapılabilir. Tercihen öce konka cerrahisi ve sonra ara vermeden rinoplasti ameliyatı tamamlanır. Küçültme işlemi bir kaç farklı yöntemle yapılabilir: Radyofrekans cerrahisi: günümüzde en fazla tercih edilen yöntemdir. Konkanın görev yapan yüzeyini bozmadan içindeki kan damarlarından zengin kısmının küçültülmesini sağlayan bir yöntemdir. Radyofrekans cihazının iğnesi ile konka içine girildikten sonra radyo dalgaları frekansında verilen enerji, zaman içinde konkanın büzüşmesini sağlar. Cerrahi küçültmeyi daha ileri durumlarda kullanıyoruz. Konka cerrahisinden sonra kanamayı engellemek için burun içine bir veya iki gün süreyle tamponlar konulabilir. Konka cerrahisinden sonraki ilk hafta içinde burun tıkanıklığı artar. Uygulanan cerrahinin son etkisi uygulamalardan 1-2 ay kadar sonra alınır; bu nedenle burun tıkanıklığının hemen düzelmesi beklenmemelidir. Burun tıkanıklığı bir küçültme işlemi ile yeterince giderilemezse aynı işlem veya alternatif bir küçültme işlemi ilk rinoplasti den birkaç ay sonra tekrarlanabilir.

Küçültücü rinoplasti
Kemik ve kıkırdaktan oluşan burun iskelet ve çatısının üzerindeki deri korunarak küçültülmesine küçültücü rinoplasti diyoruz. Rutin rinoplasti ameliyatında burun kemikleri ile yüz kemiği bileşkesi kırılarak burun genişliği daraltılır. Burun çatısında kemik ve kıkırdak atılarak üs potluk önlenir. Orta hat kıkırdağı septun ön ucu kesilerek burun boyu kısaltılır. Burnun hareketsiz orta ve hareketli ön üst (ala) kıkırdakları bu küçülmeye uyum sağlayacak şekilde traşlanır. Küçültücü rinoplasti de burnun ana iskeleti fizyolojisi korunarak küçülürken derinin çekintiye uğrayarak uyum sağlaması beklenir. Yinede bazen küçültücü rinoplasti ameliyatı ile burun kanatlarındaki doğal kıvrımda deri atılarak bu uyum kolaylaştırılabilir.

Kırık burun
Yüze gelen travmalarda en çok hasar gören kemik burun kemiğidir. Travma sonrası kanama,ödem, morarma ve burun tıkanıklığı olabilir. Tanı fizik muayene ve röntgen grafi ile konur. Erken teşhiste burnun kemik redüksiyonu ve atele alınması gerekebilir.Bir buçuk ay sonra kemik kaynayacağı için geç dönem sekelleri rinoplati ameliyatı sırasında düzeltilebilir. Burun kırığı hikayesi olan birçok hastaya rinoplasti ameliyatı ile septolpasti ameliyatı da yapılmaktadır.

Kırık septum
Burun boşluğunu ikiye ayıran kemik ve kıkırdaktan oluşan bölmenin bir tarafa yada bazen iki tarafa doğru eğilmesi septum deviasyonudur. Eğer septumdaki kırık nefes almayı engelliyorsa özellikle geceleri ağızdan nefes alma nedeni ile faranjit ve sinüzite yol açabilir. Kırık septum nefes almayı engelliyorsa rinoplasti ameliyatı sırasında muhakkak müdahale edilmelidir. Çünkü izole ameliyatlarda burun sırtı çöküntüsü ve burun ucu düşmesi oluşabilir. Septoplasti ameliyatı rinoplasti ameliyatının ayrılmaz bir parçasıdır. Rinoplasti ameliyatına septoplasti ameliyatı eklenmişse burun tamponu konulması ödemin erken çözülmesi için faydalı olur. Ancak rinoplasti ameliyatında kullanılan özel silikon tampon nefes almayı engellemez.

Hasarlı septum
Burun orta hattını oluşturan kemik kıkırdak bileşim olan septumun deri hasarı. Geçirilmiş rinoplasti ameliyatına, burun içi kanamalara, kullanılan ilaçlara veya travmaya bağlı olabilir. Küçük delikler bazen solunumda ses çıkarabilir. Küçük perforasyonlar gözardı ekilsede 1 cm den büyük delikler rinoplasti ameliyatı sırasında onarılır. Özellikle açık rinoplati ameliyatında üç katman septum onarımı izole onarıma kıyasla daha kolaydır. Çünkü açık rinoplastide yırtığı bölgesine geniş alandan yaklaşılır ve kıkırdak greft tüm alan taranıp bulunur. Ayrıca açık rinoplastide tüm mukoza (burun içi derisi) disseke edilebildiği için deri kaydırma göreceli daha kolay olur. Verici kıkırdak yetersiz ise kulak ve kaburga kıkırdağı da kullanılabilir.

Geniş burun
Geniş burnun daraltılması rinoplasti ameliyatının önemli bir parçasıdır. Rinoplasti ameliyatında geniş burundan kastımız üst 1/3 burun kükünün geniş olması ve bu durumun uzantısı olarak burun tabanının normalden yayvan olmasıdır. Genellikle geniş burnu yüksek ve belirgin burun ucu tamamlar. Birçok vaka da ise burun kırığına veya geçirilmiş nefes yolu ameliyatına bağlı burun orta hat çöküklüğü sonrası burun ucunun düşmesi ile oluşan ve sadec e burun uç taban genişliği ile sonuçlanan travmatik geniş burunlarda olabilir. Geniş burnun rinoplasti ile düzeltilmesinde daraltıcı kemik osteotomileri yapılır. Birçok hastada rinoplasti bitiminde burun kanatlarının daraltılması da gerekir. Deha önceki rinoplastilere bağlı burun ucu çoküklüğünde ise burun ucunun kıkırdak greft ile yükseltilmesi burnun yayvan görünümünü düzeltecektir. Rinoplast ameliyatında geniş burun daraltılmasında iyi nefes almak için çok önemli olan iç valve onarımı da gerekecektir.

Basık burun sırtı
Sandal burun deformitesinde burun sırtı; burun ucu ve burun kökü çizgisinin 2-3 mm altındadır. çoğunlukla bu çöküntü geçirilmiş rinoplasti ameliyatı sonucu olmakla berabar genetik yapıyla da ilişkili olabilir. Eğer ilk rinoplasti ameliyatında sadece burun sırtı çöktüyse genellikle kaburga grefti ile basitçe çözüm bulunur. Ancak ilk rinoplasti ameliyatında hem burun sırtı çöküntüsü hem boy kısalığı oluştuysa onarım zor ve kaburga grefti gerektirir. Rinoplasti ameliyatında burun ucu da çöktüyse bu deformiteyi saklar. Bu durumda hem burun ucu kaldırılmalı hem de burun sırtı doldurulmalıdır.

Burun ucu düşüklüğü
Burun uzunluğunun ,burun ucu yüksekliğine oranı kabaca 0,67 altında ise burun ucu basıktır. Bu durumu çene yüksekliği ve orta yüz yüksekliği de belirler. Burun ucu çökük hastalarda genellikle burun sırtı tümseği mevcutur. Rinoplasti ameliyatında burun sırtı tümseğinin alınması burnu daha basık ve geniş gösterecektir. Rinoplasti ameliyatında teşhis doğru konulduğunda burun ucu güçlendirilmesi ve burun sırtı tümseğinden daha az alınması sorunu düzeltecektir.

Kemerli burun
Kemerli burnun doğru değerlendirilmesi rinoplast ameliyatının sonucunu çok etkiler. Elbette burun ucu ve burun kökü arası çizgi düz olmalıdır ama burun ucu ve burun kökü doğru plandaysa! Düz, yüksek ve kırılgan olmayan burun sırtı güzel burun için gereklidir. Buruk kökü çok oyuk olduğunda burun sırtı kemerli gibi görünür ki bu çok aldatıcıdır. Aynı şekilde rinoplasti olacak hastanın burun ucu basıksa burun sırtı kemerli havası oluşur. Bu durumda rinoplasti ameliyatında kemer almak yerine basık burun ucunu kaldırmak yada oyuk burun kökünü doldurmak daha doğru olacaktır.

Eğri burun
Burun eğriliği kemik veya kıkırdak kökenli olabilir. Birçoğunda travma çocukluk çağında olmuştur ve büyüme döneminde belirginlik artar. Burun gelişimi öncesi travmalarda burun kemik kaidesi de eğridir ve onarımı ergenlik kırıklarına oranla daha zordur. Maalesef rinoplasti ameliyatında, eğri burun kıkırdağı tedavisinde yapılan kıkırdak zayıflatılması tekniğinde, nüks %30 ları bulur. Rinoplasti ameliyatında yapılan kıkırdak çizikleri sonrası düzelen septum-orta kıkırdak; kıkırdak greftleri-yamaları ile desteklendiğinde nüks% 5 e iner. Rinoplasti ameliyatında eğri burun kemiğinin düzeltilmesi kıkırdağa oranla teknik olarak daha zor olsa da; sonuç daha garantilidir ve nükse daha az raslanır.

Dar burun
Dar burunla daha çok rinoplasti ameliyatı sonrası karşılaşmakla beraber, genetik olarak dar olan burunlarla da karşılaşıyoruz. Burun tabanı genişliği değerlendirilirken; burun kanatları genişliği iki göz arası kadar olmalıdır; ya da burun kanadından geçen çizdi göz kenarına ulaşmalıdır. Üs genişlik ise alt genişliğin %75 ini geçmemelidir. Burun kökü genişliği ve burun ucu genişliği farkı bariz olmamalıdır. Dar burunlu hastalarda hava iyi türbülans gösteremez ve ameliyat sırasında burun sırtı açıcı yamalar ile genişletilmelidir. Bu konuda kullanımı artan yeni teknikler cerrahın elini oldukça güçlendirmiştir.

Burun ucu kalkıklığı
Burun uzunluğunun /burun ucu yüksekliğine oranı kabaca 0,67 üstünde ise burun ucu kalkıktır. Bu durumu çene yüksekliği ve orta yüz yüksekliği de belirler. Burun kökünün basık veya yüksek olması bazen değerlendirmeyi güçleştirir. Burun yüksekliğinin azaltıması teknik olarak çok kolay olsa da oluşacak sonuçlar gözardı edilmemelidir. Rinoplasti sırasında burun yüksekliği azaldığında; burun kanatları genişleyecek ve gerekirse daraltılacakrır. Burun ucu belirginliğini arttıran orta hat yüksekliği değilde burun ucu kıkırdak büyüklüğü ise rinoplasti ameliyatının en kompleks manevraları yapılır. Burun ucu doğal yapısı bozularak el yapını yeni küçük kıkırdaklar rinoplasti ile oluşturulur.