image

Kepçe kulak ameliyatı nedir?

Yelken kulak en sık rastlanan kulak anomalisidir. Kabaca üç sorunu barındırır; kulağın önden ve özellikle arkadan bakıldığında kafatasından 2 cm den fazla ayrışması nedeniyle fark edilir olması, yandan bakılınca kulağın ikinci halkasının üst bölümde düzleşmesi ve kulak memesinin belirginliğinin artmasıdır. Bazı hastalarda kulağın kafatasından ayrışması belirgin iken, bazılarında kulağın düzleşmesi belirgindir. Her iki sorunun cerrahi tedavileri faklıdır ve ihtiyaç doğrultusunda iki soruna da ayrı ayrı müdahale edilir. Kulak gelişiminin %85 ini 6 yaş öncesi tamamladığı için ideal ameliyat zamanı ilkokul öncesi yaz tatilidir. Bu yaş gurubunda ameliyat genel anestezi altında yapılır. İleri yaştaki hastalarda ise lokal anestezi ile ameliyatı yapmak mümkündür. Kulağın kıkırdağında elastik recoil denilen eski haline dönme yetisi olduğu için; sadece askı iplikleri ile yapılan onarımlarım nüksü mümkündür. Kıkırdaktan doku çıkarılması yada kıkırdak hafızasının cerrahi kesilerle değiştirilmesi ameliyat sonucunu kalıcı yapacaktır. Değişik uygulamalar olmakla birlikte 2 günlük bandaj uygulaması bile yeterli olabilir. Cerrahi kesi tekniğe bağlı olarak kulak önü yada arkasından yapılabilir ve her ikisi de çok fark edilir olmaz. Kulağın daha az gözlenen küçük ya da ek dik olması. Üs kenarın katlanması gibi anomaliler daha komplex ameliyat teknikleri gerektirir be çoğunlukla kaburga yaması kullanılır.