image

Endoskopik kaş kaldırma ameliyatı nedir?

Kaş düşüklüğü yüzün en erken yaşlılık belirtilerindendir. Düşük kaş kişiyi yorgun ve yaşlı gösterir. İleri kaş düşüklüğü görme alanını da daraltıp sağlık sorununa dönüşür. Göz çevresinde karşılaşılan estetik sorunlarda olaya bütünsel yaklaşmak gerekir. Göz çevresi alt göz kapağı - üst göz kapağı ve kaştan oluşur ve sorunlar genellikle bu üç yapıyı da ilgilendirir. Kaş düşüklüğü olan hastalarda üs göz kapağı sorunu da mevcuttur, aynı şekilde üs göz kapağı düşüklüğü şikayeti ile başvuran hastaların çoğunda kaş düşüklüğü de mevcuttur. Üst göz kapağı deri sarkması şikayeti olan birçok hastada kapak sarkmasının nedeni hem üst kapakta deri fazlalığı hemde alın sarkması ve kaş düşüklüğüdür. Genç insanlarda yatay ovel yapı yaşlılıkla birlikte dikey ovelliğe dönüşür. İleri yaşla birlikte kaş altı yağ yastıkçığı azalır. En basit tanımla erkeklerde ideal kaş seviyesi, göz kemik pencere hattında iken bayanlarda ideal kaş kemik pencerenin üzerinde yer alır. Kaş düşüklüğünün birinci basamak tedavisi botox ile cerrahisiz çözümdür. Sorun ilerleyince botox yetersiz kalır ve cerrahi çözüm gündeme gelir.askı iplikleri de cerrahiyi kısa süreli öteler. Günümüzde düşük kasın askılanma cerrahisini endoskopik yöntemle gerçekleştiriyoruz. Ana fikir olarak kaş; göz kemik çerçevesinin yan üstünde kemik yapıya güçlü bir bağ dokusu ile çıpalıdır. Bu çıpayı göz çevresinde iz yapmadan sıyırmak için ameliyat saçlı deri içerisinden yapılan kesi ile gerçekleştirilir. İki giriş yeri kullanılır. İlkinden ışık kaynağı sokulurken ikinci keşiden cerrahi aletler sokulur. Kaşı sabitleyen bağ dokusu kemikten sıyrılınca artık kaşa istenilen vektörde yükseklik kazandırılıp şekil verilir. Ameliyat sonrası hem üst kapak sarkmanız düzelir, gözünüz büyür hem de kaz ayaklarındaki çizgilenmeleriniz yok olur. Ameliyat genel anestezi altında bir saatten kısa sürede sonlandırılır, üç haftalık süre sonrasında kemik zarı yeri yerine yapışır ve kalıcı kaş kalkıklığı elde edilmiş olur.