image

Bleferoplasti nedir?

Göz kapağının estetik ameliyatlarına bleferoplasti diyoruz. Bu ameliyatların özel bir formu olan badem göz ameliyatında ise göz hem dikey büyütülüyor hem de yanlarda çekiklik sağlanarak feminenlik arttırılıyor. Göz çevresi şikayeti ile başvuran hastalarda sorun genellikle alt kapak, üst kapak ve kaş'tan oluşan bütünün parçasıdır. Üst göz kapağı deri sarkıklığı şikayeti olan birçok hastada asıl sorun alın düşüklüğü ve kaş düşüklüğüdür. Bu hastalarda hastaya endoskopik kaş asma ameliyatı yapılması üst kapak bleferoplasti ameliyatından daha faydalı olur. Benzer şekilde hem alt hem de üst bleferoplasti ameliyatı planlanan hastada kaz ayakları ameliyata bağlı artacağı içi yine endoskopik kaş asma ameliyatını da eklemek çok faydalı olabilir. Doktor muayenesi son kararı vermede oldukça faydalı olacaktır. Kısaca bahsedersek göz küresinin altında 3 yağ yastıkçığı bulunur. Göz küresinin üstünde ise 2 yağ yastıkçığı ve gözyaşı besi mevcuttur. Yağ yastıkçıklarının önünde de yaşıyıcı ve örtücü bez perde benzeri bağ dokusu bulunur. Genel olarak gözün rahatı yerinde denilebilir. Göz kapağı estetik ameliyatlarında görme fonksiyonu riski yok denecek kadar azdır; göz küresi ve gözün ana siniri ile alakamız yoktur ve tüm ameliyat boyunca gözün altında tek bir kas ameliyat sahamıza girer. Göz çevresi estetiği sağlık sorunu barındırmayan, estetik kaygılar barındıran ameliyatlardır. Üst göz kapağı ameliyatları nispeten kolaydır ve lokal anestezi ile yapılabilirler. Üst göz kapağı ameliyatlarında deformiteye bağlı olarak, deri – deri + yağ - deri + yağ + kas alınabilir, ek olarak gözyaşı besi askılanabilir. Bunların hepsini lokal anestezi altında yapabiliyoruz. Alt göz kapağı ameliyatlarını genel anestezi altında yapmayı daha çok tercih ediyoruz. Alt göz kapağı ameliyatında yağları almaktan çok yağların transpozisyonu ile gözaltı çukurunun doldurulması sık başvurulan yöntemlerdir. Yine alt göz kapağında taşıyıcı halat olan kirpiklerin üzerindeki şerit yaşla birlikte çok sarktıysa bu şeridin kısaltılarak askılanması gerekebilir.